Het Kinderhotel

Kinderhotel Burcht Wedde is een bijzonder vakantieverblijf voor kinderen en jongeren tot zestien jaar die aan de andere kant van het geluk geboren zijn. Er zijn duizenden kinderen in Nederland die het om verschillende redenen niet mee zit in het leven. Veel kinderen die er hoognodig eens tussenuit moeten maar die kans zelden of nooit krijgen. Het gaat om kinderen die sociaal-maatschappelijk uit de boot (dreigen te) vallen en die extra aandacht en levensvreugde kunnen gebruiken. Het gaat daarbij om kinderen uit armoedegezinnen en pleeggezinnen, of kinderen die zijn aangewezen op een leefgroep in een internaat. In Kinderhotel Burcht Wedde kunnen ze ontsnappen aan de problemen van alledag en even onbezorgd kind zijn. Tegelijkertijd wordt de (pleeg)ouders – die vaak geen vakantie kunnen betalen – op deze manier wat rust gegund.

Jeugdzorgorganisaties

De kinderen en begeleiders worden aangedragen via erkende organisaties zoals Jeugdzorg, Het vergeten kind, Het Leger Des Heils, Buurtgezinnen et cetera. Elke erkende jeugdzorginstelling kan met ons in contact treden en kinderen aanmelden voor een verblijf in ons hotel.

Gescheiden badkamers voor prinsen en prinsessen
Douches met wastafel en het toilet apart
Gezellige woonkamer

Doelstelling

Kinderhotel Burcht Wedde kan niet de problemen van de kinderen oplossen en hun leven anders inrichten. Wat Kinderhotel Burcht Wedde wel biedt, is dat ze even kunnen ontsnappen aan de dagelijkse problemen en weer ervaren en voelen om even gewoon kind te zijn. Kinderhotel Burcht Wedde wil een plek zijn waar kinderen kunnen lachen, dromen, spelen, genieten en creatief kunnen zijn.

Kinderhotel Burcht Wedde is een onderdeel van Stichting de Burcht Wedde  en stelt zich ten doel het organiseren, faciliteren en verzorgen van korte vakanties voor kwetsbare kinderen in Nederland met hun verzorgers (kinderhotel), alles in de meest uitgebreide zin

Centrale hal met speelmogelijkheden
Kamers met bedstedes voor 4 kinderen
Ook kamers met een combi van bedden en bedstede