De Stichting Burcht Wedde exploiteert De Burcht zonder winstoogmerk. Daardoor is geld nodig. En daarom zoeken we partners en kunnen we geen partners genoeg hebben. Een partner van de Burcht draagt bij in de kosten en kan eenmalig een bedrag schenken of jaarlijks een of meer kinderen een onvergetelijke vakantie bezorgen. Per kind kost een driedaags verblijf, volledig verzorgd, € 150,- We zijn voor de belastingdienst een erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften aan onze Stichting aftrekbaar zijn. Het financieel resultaat van onze Stichting wordt jaarlijks (o.a. op de website) gepubliceerd. Het rekeningnummer van de Stichting te Wedde is NL70 INGB 0664 6035 72.

Wat zou het mooi zijn als het Kinderhotel tot in de verre toekomst vele minder fortuinlijke kinderen een stimulerende en geweldige ervaring kan meegeven.


Sterren die niet bij naam genoemd willen worden verdienen hier wel een plek. Hun gift draagt bij aan het geluk van kinderen en een leefbare wereld. Hartelijk dank!

Een greep uit onze partners:

 • Lions Kanaalstreek
 • FTC Bruintje Beer Toertocht
 • Rotaryclub Buinen-Hondsrug
 • Humanitas Groningen
 • Ambulance Zorg Groningen
 • Office Cabling Systems
 • Zr. Ms. Groningen P843 Koninklijke Marine
 • Kiwanis Veendam
 • Rotary Veendam
 • Round Table Veendam
 • Noorderpoort
 • Dollard College
 • Terra MBO
 • Lidl Winschoten
 • Rotary Groningen
 • Rotary Westerwolde-Hondsrug
 • Rotary Papenburg
 • Rotary Pekela
 • Rotary Dollard Regio
 • Odd Fellow
 • Round Table 41
 • Ondernemersvereniging Vlagtwedde
 • Jeugdraad Westerwolde
 • Batse Jeugdvoetbal toernooi V.V. Musselkanaal

Vrijwilliger

Voor tal van activiteiten kunnen wij gelukkig een beroep doen op vrijwilligers. Het tuinonderhoud, gidsen voor het gebied maar ook gidsen die willen vertellen over de rijke historie van de Burcht, vuurmannen of vrouwen die het kampvuur ontsteken, het verzorgen van een periodieke uitgave van de nieuwsbrief, het poetsen van de 18e eeuwse kroonluchter, het controleren en herstellen van het speelgoed of het verzorgen van de dieren………zijn zomaar een greep uit de vele mogelijkheden.

Misschien heeft u zelf wel ideeën, laat het ons weten!!


Vriend

Elk jaar komen zeker 500 kinderen naar de Burcht voor een paar dagen zorgeloos genieten. Die kinderen die aan de andere kant van het geluk geboren zijn, helpen we graag. Maar…. we kunnen dit niet alleen en hebben hier vrienden voor nodig. Vrienden die ons structureel willen steunen zodat niet alleen nu maar ook volgend jaar en het jaar daarna kinderen kunnen blijven komen.

Vanzelfsprekend kunt u uw structurele gift ook vastleggen als periodieke schenking zodat u van optimaal fiscaal voordeel geniet. De totale kosten voor een verblijf van een kind bedragen 300 euro. 150 euro zijn directe kosten tijdens het verblijf en de andere 150 euro zijn organisatiekosten en kosten voor onderhoud en exploitatie van de Burcht en het omliggende landschap. Deze laatste kosten komen volledig ten laste van de familiestichting en andere instanties zodat uw gift volledig ter beschikking komt voor de kinderen. Dit betekent dat als u 150 euro doneert, u één kind een onbezorgde vakantie geeft.

Burchtvriend – 75 euro per jaar

Als Burchtvriend ontvangt u onze vriendennieuwsbrief en nodigen we u met twee personen uit voor een speciale rondleiding door de burcht.

Burchtheer / Burchtvrouwe – 150 euro per jaar 

Als Burchtheer of Burchtvrouwe geniet u van dezelfde voordelen als een Burchtvriend. Naast de rondleiding krijgt u ook een lunch aangeboden voor twee personen.

Burchtridder – 300 euro per jaar

Als Burchtridder bieden wij u naast alle geneugten van een Burchtheer of Burchtvrouwe een boottocht aan over de Westerwoldse AA in één van onze mooie grachtenboten.


Bedrijf

Jubileum of structurele steun

Vaak zien we dat een bedrijf of zelfs het personeel belang hecht aan de hen omringende maatschappij. Hoe mooi is het om rondom een jubileum, of structureel, één of meer kinderen een paar dagen onbezorgd geluk te bezorgen zodat ze de toekomst weer met meer vertrouwen tegemoet treden?

Voor honderdvijftig euro steunt u al één kind. Het hoeft natuurlijk niet alleen te gaan om een financiële bijdrage. Als u een dienst of product ter beschikking kunt stellen, kan dat ook zeer welkom zijn.

Afhankelijk van de gift kunnen wij samen met u kijken naar de mogelijkheid om als wederdienst gebruik te maken van onze Burcht voor uw personeel of uw relaties. Er zijn schitterende zalen en we verzorgen arrangementen op maat waarbij we gebruik kunnen maken van ons prachtige buitenterrein en de faciliteiten zoals de boten.

Voor meer informatie kunt u ons mailen: info@burchtwedde.nl

Aftrekbaarheid van uw gift

Een bedrijf dat vennootschapsbelasting betaalt, kan de giften aan een goed doel aftrekken van de belasting. Hiervoor bestaan specifieke regels die verschillen van de giftenaftrek voor particulieren. Giften aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn aftrekbaar van de belasting in het jaar waarin ze zijn gedaan. Voor bedrijven die vennootschapsbelasting betalen is er sinds 2012 geen drempel meer voor giftenaftrek. 

Giften moeten schriftelijk aantoonbaar zijn. Het bedrag aan giftenaftrek mag niet meer zijn dan 50% van de winst en moet onder de € 100.000 blijven. De winst mag door de belastingaftrek niet negatief worden.

De regelgeving rondom giftenaftrek is complex. Het is dus verstandig advies te vragen aan de belastingadviseur. Ook kunnen wij u hierin adviseren via onze eigen fiscalist.


Nalatenschap

ls u uw nalatenschap of een deel daarvan wilt bestemmen voor een goed doel zoals Kinderhotel Burcht Wedde, is daar een testament voor nodig dat is opgemaakt door een notaris. Als u besluit een deel van uw nalatenschap te bestemmen voor Kinderhotel Burcht Wedde dan is het goed om te weten dat een erkend goed doel geen erfbelasting is verschuldigd over de baten uit nalatenschappen. Daarbij maakt het niet uit of de baten bescheiden of omvangrijk zijn en of het nu gaat om een legaat of een erfstelling.

U kunt Kinderhotel Burcht Wedde op twee manieren opnemen in uw testament.

 • Als legataris
 • Als erfgenaam

Legataris

Als u het Kinderhotel Burcht Wedde benoemt tot legataris, dan bepaalt u dat het Kinderhotel Burcht Wedde uit uw nalatenschap een legaat ontvangt. Dat is een specifiek omschreven bedrag of goed. Als het gaat om een materieel goed, dan wordt dat verkocht en komt het geld ten goede aan Kinderhotel Burcht Wedde.

Erfgenaam

Bij een erfstelling kunt u in uw testament bepalen dat Kinderhotel Burcht Wedde, alleen of samen met anderen, erfgenaam van uw nalatenschap wordt. U kunt zelf bepalen op welk percentage van uw nalatenschap een erfgenaam straks recht heeft. De wet ziet erfgenamen juridisch als opvolgers van de overledene. Ze erven de lusten én de lasten. Een erfgenaam is dus ook aansprakelijk voor de schulden van de overledene. Om te voorkomen dat Kinderhotel Burcht Wedde als erfgenaam aansprakelijk wordt gesteld voor schulden die groter zijn dan de baten van de nalatenschap, is de stichting, zoals de meeste goede doelen, statutair verplicht om nalatenschappen alleen beneficiair te aanvaarden. Dit betekent dat de nalatenschap alleen aanvaard hoeft te worden als Kinderhotel Burcht Wedde er daadwerkelijk geld aan overhoudt. Voor het opmaken van een testament moet u naar een notaris. Indien u het wenst, kunnen de notariskosten met betrekking tot de gift door ons worden vergoed. Dit is mogelijk met hulp van een externe sponsor.


Fiscaal voordelig geven

Gewone Gift

Voor het aftrekken van gewone giften gelden de volgende voorwaarden:

 • U doet de giften aan een instelling die is geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI), een culturele ANBI of een steunstichting SBBI. Stichting de Burcht Wedde is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI.
 • De instelling levert geen tegenprestatie voor de giften.
 • U kunt met schriftelijke stukken, zoals bankafschriften of kwitanties, aantonen dat u de giften hebt gedaan.
 • Het totale bedrag van uw giften is meer dan het drempelbedrag.
 • U mag voor deze giften in totaal niet meer aftrekken dan het maximum.

Voor meer informatie zie www.belastingdienst.nl

Periodieke schenking

Wie periodiek geld aan Kinderhotel Burcht Wedde schenkt, kan het bedrag volledig aftrekken van de belastingen. Wel stelt de fiscus hieraan de volgende voorwaarden:

 • U hebt de gift laten vastleggen. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wilt vastleggen of via een schriftelijke overeenkomst direct met de ANBI.
 • U maakt regelmatig (minimaal 1 x per jaar) geld over naar de ANBI die in de notariële akte of schriftelijke overeenkomst wordt genoemd.
 • U maakt deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar over naar de instelling zoals genoemd in de overeenkomst (bij overlijden stopt de gift).
 • De bedragen zijn steeds (ongeveer) even hoog.
 • De ANBI levert geen tegenprestatie voor de gift.

Voor meer informatie zie www.belastingdienst.nl. Indien u een Periodieke Schenking wilt vastleggen kunt u hier een schriftelijke overeenkomst periodieke schenking downloaden.
U kunt dit toesturen aan:

Stichting de Burcht Wedde
Hoofdweg 7
9698 AA Wedde

RSIN nummer: 819140430

Hoe kan ik je helpen?