Zoals al eerder gememoreerd is na een 10 jarig lidmaatschap van Albert Spaa als secretaris van de stichting Burcht Wedde een einde gekomen.

Albert had aangegeven dat één decennium een mooi einde zou gaan markeren van een betrokken bestuurslid van de Stichting Burcht Wedde.

Door zijn vertrek was die plaats vanaf 31 december 2023 vacant.

Op 28 februari 2024 hebben we mogen benoemen Leo Gussenhoven, oud bankier, met een ruime ervaring in de financiële wereld.

Zijn benoeming is reeds bij de KvK registreerd.

Bestuur Stichting Burcht Wedde weer compleet