Gewone Gift

Voor het aftrekken van gewone giften gelden de volgende voorwaarden:

  • U doet de giften aan een instelling die is geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI), een culturele ANBI of een steunstichting SBBI. Stichting de Burcht Wedde is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI.
  • De instelling levert geen tegenprestatie voor de giften.
  • U kunt met schriftelijke stukken, zoals bankafschriften of kwitanties, aantonen dat u de giften hebt gedaan.
  • Het totale bedrag van uw giften is meer dan het drempelbedrag.
  • U mag voor deze giften in totaal niet meer aftrekken dan het maximum.

Voor meer informatie zie www.belastingdienst.nl

Periodieke schenking

Wie periodiek geld aan Kinderhotel Burcht Wedde schenkt, kan het bedrag volledig aftrekken van de belastingen. Wel stelt de fiscus hieraan de volgende voorwaarden:

  • U hebt de gift laten vastleggen. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wilt vastleggen of via een schriftelijke overeenkomst direct met de ANBI.
  • U maakt regelmatig (minimaal 1 x per jaar) geld over naar de ANBI die in de notariĆ«le akte of schriftelijke overeenkomst wordt genoemd.
  • U maakt deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar over naar de instelling zoals genoemd in de overeenkomst (bij overlijden stopt de gift).
  • De bedragen zijn steeds (ongeveer) even hoog.
  • De ANBI levert geen tegenprestatie voor de gift.

Voor meer informatie zie www.belastingdienst.nl. Indien u een Periodieke Schenking wilt vastleggen kunt u hier een schriftelijke overeenkomst periodieke schenking downloaden.
U kunt dit toesturen aan:

Stichting de Burcht Wedde
Hoofdweg 7
9698 AA Wedde

RSIN nummer: 819140430

Hoe kan ik je helpen?