Jubileum of structurele steun

Vaak zien we dat een bedrijf of zelfs het personeel belang hecht aan de hen omringende maatschappij. Hoe mooi is het om rondom een jubileum, of structureel, één of meer kinderen een paar dagen onbezorgd geluk te bezorgen zodat ze de toekomst weer met meer vertrouwen tegemoet treden?

Voor honderdvijftig euro steunt u al één kind. Het hoeft natuurlijk niet alleen te gaan om een financiële bijdrage. Als u een dienst of product ter beschikking kunt stellen, kan dat ook zeer welkom zijn.

Afhankelijk van de gift kunnen wij samen met u kijken naar de mogelijkheid om als wederdienst gebruik te maken van onze Burcht voor uw personeel of uw relaties. Er zijn schitterende zalen en we verzorgen arrangementen op maat waarbij we gebruik kunnen maken van ons prachtige buitenterrein en de faciliteiten zoals de boten.

Voor meer informatie kunt u ons mailen: info@burchtwedde.nl

Aftrekbaarheid van uw gift

Een bedrijf dat vennootschapsbelasting betaalt, kan de giften aan een goed doel aftrekken van de belasting. Hiervoor bestaan specifieke regels die verschillen van de giftenaftrek voor particulieren. Giften aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn aftrekbaar van de belasting in het jaar waarin ze zijn gedaan. Voor bedrijven die vennootschapsbelasting betalen is er sinds 2012 geen drempel meer voor giftenaftrek. 

Giften moeten schriftelijk aantoonbaar zijn. Het bedrag aan giftenaftrek mag niet meer zijn dan 50% van de winst en moet onder de € 100.000 blijven. De winst mag door de belastingaftrek niet negatief worden.

De regelgeving rondom giftenaftrek is complex. Het is dus verstandig advies te vragen aan de belastingadviseur. Ook kunnen wij u hierin adviseren via onze eigen fiscalist.

Hoe kan ik je helpen?