SELLINGEN – Kinderen van elf basisscholen uit de gemeente Westerwolde hebben vanochtend met elkaar gedebatteerd tijdens de Kinderraad 2023. 

De afgelopen weken hadden raadsleden en wethouders gastlessen verzorgd op hun school, waarbij ze de kinderen vertelden over de lokale politiek. Aan de kinderraad werd een collegevoorstel voorgelegd met het voornemen om 1500 euro te besteden aan het goede doel Stichting Paleis het Loo. Aan de kinderraad werd gevraagd hiermee in te stemmen. 

Persoonlijke verhalen
Na een korte toelichting van onderwijswethouder Wietze Potze werd echter al snel duidelijk dat het collegevoorstel niet zou worden gesteund door de kinderraadsleden. Alle partijen kwamen vervolgens met een goed onderbouwd alternatief voorstel. Er werd flink gedebatteerd, waarbij persoonlijke verhalen werden gedeeld en de nadruk werd gelegd op het belang lokale initiatieven te steunen zoals Kinderhotel Burcht Wedde. Ook landelijke doelen als Stichting Jarige Job, Stichting Hartekind, KIKA en het Koningin Maxima Centrum werden genoemd.

Akkoord
Tijdens de eerste schorsing werd goed overlegd en er werden medestanders gezocht om gezamenlijk een plan de campagne te maken. Na de tweede termijn werd duidelijk dat er nog geen meerderheid was. Burgemeester Jaap Velema, voorzitter van de kinderraad, besloot de vergadering voor een tweede maal te schorsen. Na deze schorsing was het tijd om te stemmen. Het merendeel van de kinderraad ging akkoord met een verdeling van de beschikbare gelden: 1000 euro werd beschikbaar gesteld aan Kinderhotel Burcht Wedde en 500 euro aan KIKA.

Alle 22 kinderen ontvingen na afloop een mooie herinnering aan de Kinderraad en gingen met een gezonde traktatie voor hun klasgenoten terug naar school. Bron Nieuwsbode.

Jeugdraad Westerwolde doneert
Hoe kan ik je helpen?